Když jsem letos v létě rodince oznámil, že si na plánovanou dovolenou v Chorvatsku hodlám přibalit i cestovní modelářskou sadu, z jejich pohledů jsem pochopil, že o mém bláznovství už ani v nejmenším nepochybují. Mě to ale přišlo jako výborný nápad, jak užitečně využít dobu poledního vedra, kdy ležet na pláži nedoporučuji ani lékaři. Dočasným modelářským azylem se mi měla stát stíněná terasa našeho apartmánu. I model jsem předem vybíral tak, aby se dal ideálně během týdne dokončit, nebo alespoň dopracovat do fáze dokončení blízké. Proto padla má volba na Katedrálu ve Wormsu od vydavatelství Schreiber – Bogen.

Tato vystřihovánka patří do novější tvorby tohoto vydavatelství a opět se může pyšnit velmi podmanivým zpracováním, které pro grafický povrch jednotlivých dílů využívá fotografie reálné stavby. Stavba je zpracována v měřítku 1:300. I tak vám ale po dokončení vznikne model slušných rozměrů na základně 39X17 cm s výškou 22cm. Model se nezdá být složitý, ale i tak je opatrná stavba na místě, kvůli lícování velkých dílů. Jeho obtížnost je ostatně autorem stanovena na druhý stupeň ze tří. Na celkem šesti dvojlistech dostáváme mimo samotných dílů vystřihovánky také stručnou historii stavby a návod k sestavení v němčině a angličtině. Nejužitečnějších je však několik fotografií, zachycujících model v jednotlivých fázích stavby. Tento způsob, společně s pokynem, že se má modelář držet číslování dílů v matematické posloupnosti  zaručuje, že se snad nikdo nemůže během stavby ztratit. Dále je součástí modelu i několik archů silnějšího kartonu, kterým přijdou podlepit některé především vyztužovací díly.

Stavbu začneme kompletací základové desky ze dvou částí. Doporučuji kvůli rozměrům podlepit něčím silnějším. Já použil 4mm dřevotřísku. Na tuto základnu umístíme obvodové stěny hlavní lodi a jejího křížení, které doplníme vnitřními výztuhami. Tento papírový kříž následně zaklopíme kartonem vyztuženými díly, které budou tvořit základ pro střechy. Na tyto díly můžeme umístit centrální kopuli a kopuli v průčelí stavby.

Následně k modelu připojíme tubusy čtyř postranních věží a centrální loď uzavřeme na západní straně pětibokou apsidou.

Než začneme s přilepováním bočních lodí, je třeba doplnit výztuhy, které těmto rozměrnějším dílům pomohou udržet správný tvar. Na jižní straně ještě k boční lodi připojíme díly postranního vchodu a kaple sv. Mikuláše a rovněž je zastřešíme.

 

Po osazení postranních staveb přejdeme do krovu, který opět doplníme o několik výztuh, abychom na ně následně mohli přilepit jednotlivé segmenty střechy.

Na tuto část stavby plynule navážeme zastřešením obou kupolí a následně střechou opatříme i všechny čtyři postranní věže. Kopule a věže však vždy napřed ještě na vrcholu uzavřeme podlepenou výztuhou.

Hrubou stavbu jsme tím dokončili a dóm můžeme začít zdobit drobnými doplňky. Kromě několika plastických pilířů u jižní kaple je to především velké množství drobných vikýřů na střechách kostela, kopulí a věží. Je potřeba dát si pozor, aby se jednotlivé vikýře mezi sebou nepopletly. Na každé části stavby vypadají trochu jinak.

Na závěr stavby zamaskujeme vyztužovací díly na přechod stěn a střech. Můžeme je buď klasicky zaretušovat barvou, ideálně temperou, ale doporučuji použít tenké šedé pásky, jež jsou součástí vystřihovánky a které dokonaleji překryjí kartonové výztuhy. Opravdovou třešničkou na dortu je pak zhotovení sedmi křížků. Opět je možné použít ploché přímo z vystřihovánky, já ale raději sáhl po korálcích a laserem vyřezávaných zlacených křížcích. Model celkově není náročný a víc než drobných dílků si zde modelář užije osazování a správnou geometrii velkých ploch. Přesto je hotový model, díky použitému grafickému zpracování, velmi pěkný a působí ještě víc prostorově.

Město Worms bychom našli na jihozápadě Německa ve spolkové zemi Porýní – Falc. Jedná se o jedno z nejstarších sídel v Německu. Již od 7. století bylo sídlem biskupa a od devátého století je Worms i jedním ze sídel císaře Svaté říše Římské a pravidelným místem říšských sněmů. Na nejvyšším místě města, které bylo osídleno již za římských dob, a kde byla již v sedmém století postavena králem Dagobertem merovejská bazilika, se dnes nachází dóm sv. Petra. Ten byl budován na místě své zbořené předchůdkyně na přelomu 10. a 11. století.  Vysvěcen byl roku 1018, ale jeho dokončování a výzdoba trvala až do 40. let 11. století. Další přestavby v románském stylu se dóm dočkal v polovině 12. století. Přes velké množství dalších úprav a přestaveb si stavba uchovala své originální románské tvarosloví. Dóm se stal dějištěm mnoha historických událostí. Roku 1122 zde byl vyhlášen Wormský konkordát a roku 1524 zde byl během koncilu Martin Luther prohlášen za kacíře. Roku 1886 započala velká historická rekonstrukce dómu, která měla obnovit krásu již zchátralého svatostánku, který utrpěl škody jak za třicetileté války, tak za válek napoleonských. Tato rekonstrukce byla dokončena v roce 1935. V roce 1945 se ani Wormsu nevyhnulo spojenecké bombardování. Ve srovnání s jinými německými katedrálami však Wormská vyvázla jen s poškozeným krovem a střechou, zasaženou požárem. Dnes je dóm sv. Petra chloubou města i celého regionu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here