Vydavatel papírových modelů Z-ART patří mezi novější jména na české modelářské scéně. Přesto už má ale v nabídce pěknou řádku modelů z oblasti dopravní a vojenské techniky, především však architektury. Jejich tvorba se zaměřuje na české a slovenské památky, především hrady, zámky a zříceniny. Já si, jako svůj první model z nabídky tohoto vydavatele, vybral vystřihovánku hradu Šternberka.

O modelu

Hrad Šternberk, stejně jako celá nabídka modelů hradů a zámků od vydavatelství Z-ART, je zpracován v měřítku 1/300. Protože je však hradní areál ve skutečnosti poměrně rozsáhlý, i model nám po dokončení zabere úctyhodný prostor 60×30 cm. Vystřihovánka je zpracována formou obálky z barevného lesklého papíru s nezbytnými fotografiemi modelu, i předlohy a podrobným návodným textem. V této sloze se skrývají ofsetem vytištěné listy formátu A4 se 182 díly vystřihovánky, doplněné velmi slušně vyvedenými návodnými kresbami. Model je skutečně rozsáhlý a členitý. Sám jsem se nejednou přistihl, že v kresbách hledám správné umístění a orientaci jednotlivých dílů. Potěší proto, že autor si byl této komplikovanosti vědom a kromě pohledů na celkový sestavený model nabízí mezi návodnými kresbami hned několik jednotlivých podsestav a zachycuje i jednotlivé fáze stavby. Tuto snahu usnadnit modeláři orientaci a zabránit případným chybám oceňuji. I kvalita tisku je na ofset dobrá a na vysoké úrovni je rovněž zpracování detailů. Překvapilo mě, v pozitivním slova smyslu, že i drobné detaily, jako například niku v temném rohu nádvoří, si autor neulehčil plochým zpracováním a nabízí zpracování plastické. O to zvláštnější je, že se nepokusil o plastické vyřešení oken a dveří. Je však pravda, že by tím rozsah a cena modelu možná až příliš narostly a šikovný modelář si je schopen z vystřihovánky zpracovat plastická okna i sám. Jedinou výtkou tedy zůstává fakt, že vydavatel použil na tisk na můj vkus až příliš silný a hrubý papír. I po narýhování je tak nutné svádět boj s některými ohyby a zpracování drobnějších detailů se neobejde bez silné retuše hran. Sám jsem od poloviny stavby rezignoval u některých menších dílů na lepení pomocí chlopní, díky nimž se ohyby velmi špatně tvarovaly, a přešel jsem k lepení „na tupo“, ke kterému síla papíru vyloženě vybízí.

Stavba

Stavba začíná zpracováním budov dolního nádvoří. Po jejich spojení a přilepení plochy nádvoří s bazénkem podsestavu zatím odkládáme. Obdobně zpracováváme i komplex budov horního hradu. Ty doplňujeme opět nádvořím a rozsáhlou terasou s horním vstupem do hradu. Jako třetí podsestava se uvádí soubor budov kolem středního nádvoří. Mě se však osvědčilo tuto část přímo lepit k horní části hradu.

V této části stavby je asi nejkomplikovanější zpracování vstupního zalomeného schodiště s oblouky a plasticky zpracovaným zábradlím. Pokud však pracujeme pomalu a přesně, mělo by vše sednout na své místo. V této fázi návod doporučuje všechny stavební celky spojit. Vzhledem k tomu, že nás však ještě čeká umístění střech, doporučuji model nekompletovat, jelikož s celým rozsáhlým areálem se pak při přilepování střešních dílů nepříliš dobře manipuluje.

Já tak nejprve zastřešil postupně směrem od hradní kaple celý horní hrad a následně i budovy dolního hradu. Na střechy jsem následně rovnou umístil i všechny komíny a vikýře. Hrad jsem rovněž doplnil o dominantu, středověkou hlásku, spojenou s horním hradem.

Teprve v tuto chvíli jsem oba velké celky spojil dohromady a doplnil střechou střední části hradu, která prochází přes obě původní podsestavy. Poslední částí stavby bylo ještě doplnění krátké hradby s cimbuřím a kusem terénu, které uzavřelo dolní nádvoří. Zde se mi projevila drobná nepřesnost a uprostřed dolního nádvoří se mi otevřela asi 3 mm mezera, způsobená špatnou návazností dílů. Jestli se jednalo o moji chybu, nedokážu říct.

 

Nicméně od počátku stavby jsem počítal i s následnou úpravou terénu, takže tento nedostatek jsem poměrně hravě skryl. Hotový model sám o sobě vypadá velmi majestátně a po doplnění o stromy, drobnou vegetaci a trávu jeho vzhled ještě víc vynikne. Žádné záludnosti mě během stavby nepotkaly. Přesto tento model, i z důvodu použitého papíru, doporučuji spíše zkušenějším modelářům, jak to ostatně činí i sám vydavatel.

O předloze

Hrad Šternberk stojí pár kilometrů severně od Olomouce ve středu stejnojmenného města. Jak již jméno hradu napovídá, jsou jeho počátky spjaty s rodem Šterberků. V polovině 13. Století hrad vybudoval Zdeslav ze Šterberka, který byl zdejšími majetky odměněn králem za pomoc při odvrácení vpádu Kumánů. Šternberkové udrželi hrad až do roku 1347. Po nich se v jeho držení vystřídali další velké rody, jako páni z Kravař, Berkové z Dubé a Lipé, či páni z Poděbrad. V této době byl hrad renesančně přestavěn, utrpěl však následně značné škody za třicetileté války. Na konci 17. Století hrad získali Lichtenštejnové. S tímto rodem jsou spojeny rekonstrukce a zejména romantická přestavba v druhé polovině 19. Století, které ze Šternberka udělali luxusní reprezentativní sídlo. Lichtenštejnům byl hrad zestátněn v roce 1945.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here