O předloze

Snad žádného milovníka historie a znalce architektury nenechal chladným žhářský čin několika mladých výrostků, kterému vloni padl za oběť dřevěný kostelík v Gutech u Třince. Naštěstí již nedlouho po tom, co byly zkroceny plameny, a zkáza se ukázala v plném rozsahu, bylo jasné, že se tato dosud poněkud opomíjená památka dočká obnovy v původní podobě. Přesto, že většinu potřebné částky k obnově kostela pokryje pojistka, je nutné zapojit do finanční sbírky i širokou veřejnost. Právě na podporu těchto snah a propagaci kostela, který se od chvíle své tragédie těší velkému zájmu medií i prostých občanů, připravil autorský tým Ondřej Hejl a Eva Drahošanová papírový model této památky.

O modelu

Model je připraven v pro Ondru obvyklém měřítku 1:150. Dvě a půl strany precizně zpracovaných dílků opět velmi pěkně graficky dotvořila Eva a celý kostel tak vypadá velmi živě. Problémem modelů dřevěných staveb je to, že je velmi náročné vyvarovat se výsledku, kdy celé stavba vypadá barevně jaksi jednotvárné a nezajímavě.

Díky nadání Evy Drahošanové mohu konstatovat, že Guty rozhodně nejsou tímto případem. Součástí modelu je i částečně zpracovaný interiér otevřeného prostoru pod zvonicí. Drobné dílky lavic a schodiště sice ve výsledku nejsou příliš vidět a proto je méně zkušení modeláři mohou i vynechat, vnitřek modelu ale příjemně zabydlují a stavbě dodávají na realističnosti. Navíc díky použití rozdílného odstínu hnědé, které má představovat dřevo nevystavené přímým povětrnostním podmínkám, tvoří i grafický kontrast k vnějšímu zbarvení kostela.

Neobvyklá pro Ondrovy modely je velmi textově obsáhlá historie kostela, vytištěná na zadní straně vystřihovánky. Až jsem litoval, že jsem ji musel po přečtení rozstříhat.

Stavba

Stavbu modelu jsem začal tím, že na podlepenou základní plochu jsem nalepil obvodové stěny kostela a jakési podium, jež je základem pro zvonici.

Toto podium jsem následně opatřil díly vnitřního vybavení, lavicemi a schůdky, vedoucími do zvonice. Zvlášť jsem zpracoval vnější a vnitřní plášť zvonice a následně je slepil dohromady. V rozporu s návodem jsem také do všech čtyř rohů pláště zvonice vlepil nosné trámy.

Takto připravený základ zvonice jsem přilepil na určené místo. Trámům sice bylo třeba pomoci trochou hrubé síly, aby sedly na své místo, ale nakonec se podařilo. Následně jsem rohové trámy „zajistil“ podpůrnými trámky. Jejich tvar mi však úplně nesedl na vyznačená místa k jejich přilepení a proto jsem si tyto dílky musel tvarově upravit.  Hotový základ zvonice jsem také opatřil dřevěným přízemním ochozem s podpůrnými sloupky. Zvlášť jsem si zpracoval střechu samotného kostela a obvodové stěny s vlepenými okénky.

Celou tuto rozsáhlejší sestavu jsem pak přilepil k celku postupně směrem od zvonice k presbytáři. Vše naštěstí sedlo perfektně na své místo.

Mohl jsem tak dokončit i přízemní krytý ochoz kolem celého kostela a přilepit všech 21 podpůrných sloupků. Asi pět těchto sloupků mi nakonec z neznámého důvodu ve vystřihovánce zbylo. Snad vzhledem k tomu, že se jedná o drobný dílek, lepený na tupo, dal jich autor k dispozici víc, kdyby se některý náhodou nepovedl. Pak už stačilo jen osadit věž kostela dílem zvonového patra a střechou s bání. Na její vrchol jsem pak umístil zlatý korálek a křížek. Na pravou stranu před vstupem do kostela jsem pak na závěr přilepil misijní kříž, jenž je současně tím jediným, co z vyhořelého kostela zůstalo nepoškozeno.

Tím byl model hotov. Stavba byla trochu náročnější v dílech interiéru zvonice a především jejího trámového systému a doporučuji zde opatrnost a časté zkoušky na sucho, než nějaký díl definitivně přilepíte. Jinak však stavba probíhala bez závažnějších problémů.

O historií

Kostel Božího Těla v Gutech u Třince byl postaven v 60. letech 16. Století a je, respektive byl, nejstarší dřevěnou památkou na Těšínsku. Původně vznikl, jako evangelický luteránský kostelík, ale sto let po svém vzniku, roku 1654, byl v rámci rekatolizačních snach přeměněn na svatostánek katolický. V letech 2011 – 2012 byl kostel nákladně rekonstruován. O to víc zamrzí, že na začátku srpna 2017 tato památka lehla popelem i s kompletním vnitřním vybavením. I zvon ve zvonici se žárem roztavil. Šlo o akt žhářství, který z doposud nejasných příčin provedla trojce mladíků. Prakticky okamžitě se začalo s přípravou obnovy zničeného kostela a na jeho místě by měla brzy vzniknout jeho dokonalá replika.

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here