Německé vydavatelství Schreiber-Bogen vydalo v měřítku 1:300 model kostela Panny Marie a sv. Mikuláše, který je součástí benediktínského kláštera Maria Laach v Německu. Model patří k novější produkci této firmy a oproti starším malovaným modelům je zpracován formou přenesení fotografií reálné stavby na plochy modelu. Ačkoliv tuto metodu nemám zrovna obecně příliš rád, v tomto případě díky preciznímu zpracování a vysoké kvalitě tisku propůjčuje modelu vysokou realističnost.

Model není nijak rozsáhlý ani složitý. Zpracován je pouze klášterní kostel s rajským dvorem bez navazujících klášterních budov. Jednotlivé díly jsou rozloženy na třech a půl stranách vystřihovánky a jejím složením nás provází jak návod, složený z fotografií jednotlivých stavebních fází, tak detailní návodné kresby. Díly, které je třeba před přilepením k celku ještě nějak upravit a vytvarovat, mají navíc ze zadní strany černobílý obrázkový návod, jak se k požadovanému tvaru propracovat. Celkově mi systém návodů u modelů vydavatelství Schreiber-Bogen přijde jako velmi propracovaný a prakticky nedovoluje, aby se modelář v průběhu stavby někde ztratil či něco vynechal.

Specifikem u modelů firmy Schreiber-Bogen je fakt, že k modelům v balení rovnou přikládají i karton, který je potřeba k podlepení některých dílů. I přesto, že model patří k těm menším (28 cm na délku, 12 cm na šířku), vydavatel doporučuje některé části stavby vyztužit tímto přiloženým kartonem. U některých částí jako je konstrukce střechy se bez podlepení ani neobejdeme, jelikož osazení navazujících dílů automaticky počítá se sílou podlepovacího materiálu a bez jeho použití by díly neseděly. Není to však nijak náročný krok a díky preciznímu zpracování do sebe podlepené i nepodlepené díly perfektně zapadnou. Navíc některým částem i celému hotovému modelu tyto výztuže dodají pevnost, delší díly se pak nekroutí a udržet geometrii celé stavby je pak mnohem jednodušší.

Postup stavby

20160521_113239 20160521_113226 20160516_212109 20160516_2120580

Postup stavby je následující: nejprve zkompletujeme hlavní loď kostela, ke které následně
připojujeme příčné lodě, boční lodě a přístavby. Zde využijeme několik kartonových žeber. Následně celou hlavní stavbu přikryjeme kartonovým dílem, na který později dosednou střechy. Analogicky postupujeme i u vedlejších lodí a přístaveb. Následují věže, jejichž střechy se rovněž neobejdou bez kartonových základů. Pak stačí doplnit několik drobných dílků, kašnu do rajské zahrady, kříže na věže a stavba je hotova.

20160529_181804 20160529_181815 20160614_162135 20160614_162152

Model neobsahuje žádné konstrukčně záludné prvky, proto bych jej doporučil zejména začínajícím modelářům. I těm však stavba jistě nezabere víc jak dva víkendy času a výsledkem bude na pohled velmi zajímavá stavba.

20160711_091558 20160711_091657 20160711_091642 20160711_091626

 

Historie

Jak již bylo řečeno v úvodu, opatský kostel Panny Marie a sv. Mikuláše je součástí benediktínského kláštera Maria Laach, jenž bychom našli v německé spolkové zemi Porýní-Vestfálsko na břehu jezera Laach. Historie tohoto místa sahá až do roku 1093, kdy zdejší konvent založil porýnský falckrabě Heinrich se svou manželkou Adelheid. Ti jsou v kostele také pohřbeni. Celé 12. století se neslo v duchu budování kláštera a především kamenného kostela, který byl vysvěcen roku 1158, ačkoliv ještě nebyl zcela dokončen. Jedná se o románskou trojlodní baziliku se šesti věžemi. Svou podobou se jasně odkazuje k císařské stavební huti a kostel je jakousi zmenšenou napodobeninou velkolepých císařských dómů ve Špýru nebo Wormsu. Zajímavým architektonickým článkem je rovněž čtvercový sloupový ambit při západní předsíni kostela, který tvoří uzavřenou rajskou zahrádku s kašnou uprostřed. Přes mnohasetletou historii se klášter i kostel vyhnuly výraznějším přestavbám. Za zmínku snad stojí jen přestavba a přístavba několika barokních budov v areálu kláštera v 18. století. Všechny pozdější úpravy areálu včetně přestaveb z 19. století, kdy byly budovy upravovány na vězení a později na rezidenci trevírského premiéra, zahladila velká rekonstrukce probíhající od roku 1956. Ta celému areálu a kostelu vrátila románskou podobu.

Chci koupit tento model

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here