Pod katalogovým číslem PKG 73 vydává studio PK Graphica novou stavebnici PRAGA V3S OPLEN ve standardním měřítku 1:32. Jedná se o dnes již historickou soupravu na převoz dřeva a nebo též objemných nákladů. Tato souprava byla velmi rozšířena a používala se velmi dlouho. Postupně ji pak nahrazovala silnější Tatra.

Pokud použijeme příměr že „Vejtřaska dřela“ (těžce pracovala), tak tady to platí dvojnásobně. Těžký lesní terén, leckdy rozbahnělý a velmi těžký a neforemný náklad dával tomuto legendárnímu „tahounu“ zabrat. Ale všechny tyto nástrahy PV3S zvládala a navíc byla mezi osádkami velmi oblíbená. Takže stavebnice může být pro tento typ takovou malou poctou.

Klády na snímku nejsou součástí stavebnice ale o jejich výrobě se autor ve stavebnici zmiňuje.

Návod na stavbu a fotky ze stavby

Legendární PRAGA V3S měla velké množství nástaveb a tento vůz se používal v mnoha podobách.
Jednou z nich byla i varianta pro převoz vytěženého dřeva a nebo dlouhých a rozměrnývh nákladů
PRAGA V3S OPLEN. A právě tento atraktivní typ můžete sestavit jako model v měř. 1:32 a rozšířit
řadu modelů PV3S, kterou již vydalo studio PK GRAPHICA.

Tento model postavil známý olomoucký modelář, pan Pavel Jüngling.

P R A G A V 3 S :

Základ podvozku tvoří rám, tvořený dvěma podélníky spojenými příčkami. Podélníky sestavíme z
dílů 7P/L, 8P/L, dále připravíme nárazník – díly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 262. První přepážku tvoří díly
9, 10, druhou a třetí (jsou identické) díly 11, 12, 13. čtvrtá přepážka obsahuje horní sestavu z
dílů 14, 15, 16P/L, spodní sestavu z dílů 15s, 17P/L, 18 a díl 193. Pátá přepážka je tvořena díly
20, 21 a zadní přepážka pak díly 22, 23. Zadní část rámu osadíme koncovými oblouky 76P/L a
stupačkami 77. Tažné zařízení má díly 104, 105. Rá dále osadíme dorazovými klíny z dílů 19,
44, dvěma vzduchovými nádržemi z dílů 49, 50, 51, 52, můstkem 53, profilovanm dílem 54 a za
předním nárazníkem tlumiči před. pera – sestavou 242. Přední listová pera 26 mají podložky 27 a
na rámu jsou upevněna držáky 24P/L 25P/L. Přední nápravu tvoří díly 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 117. Disky kol sestavíme z dílů 39, 40, 41, 42, 43, na slepené disky umístíme
ramínka 61P/L, díly 241 a táhlo řízení 48. Zadní listová pera mají číslo 60 a jsou doplněna díly
58, 58a/b, 59. Zadní nápravy tvoří díly 30, 31, 32, 33, 34, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75.
Centrální nosníky zadních náprav sestavíme z dílů 54, 55, 56, 57, 72 – na rám musí být přilepeny
kolmo! Bubny zadních kol jsou sestaveny z dílů 40, 41, 42, 43, 65, 66, 67, 68, 69. Na vniřní
stranu bubnů přijdou umístit díly 241. Zadní pera přilepíme na rám a osadíme zadní nápravy. Na
přepážku 193 přilepíme držáky 74, na nápravy držáky 75 a oba propojíme výkyvnými rameny. Ve
spodní části provedeme stejné propojení. Přední nápravu máme již zkompletovanou a přilepíme ji
na pera a doplníme díly 45, 46.
Konstrukci předních i zadních kol vyčteme z náv. kreseb: 1/ Řezpředním kolem, 2/Řez zadním kolem
( díly 235, 236, 237, 238, 239). Sestavenými koly osadíme nápravy a pečlivě kontrolujeme
geometrii. Na rám doplníme stupačky 47P/L, box 150, oblouky 116. Sestavíme palivovou nádrž z
dílů 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208. Pokračujeme kompletací kanystrů s díly 209, 210,
211, 212, 213 a oba celky přilepíme na pravý podélník rámu.
Následujícím krokem bude sestavení motoru, převodovky a pomocné převodovky, díly těchto
agregátů jsou umístěny na archu A6 a jsou detailně znázorněny na kresbách. Sestavený celek
umístíme pomocí držáků 103P/L do rámu. Dále zpracujeme tlumič výfuku z dílů 106, 243 a
natvarovanou výfuk. rouru (drátek) a vše umístíme na rám.
Stavebnice nabízí dvě varianty provedení kabiny a to bez interieru a nebo s interierem. Variantu
bez interieru začneme zpracováním mot. tunelu 125 – stranu do kabiny nabarvíme hnědou barvou
a osadíme ji přepážkou 126 s pásky 127, 128. Na levé straně podlahy umístíme díl 129. Natvarujeme
díl kabiny 120 (zadní vnitřní část kabiny v místě ohybu můžeme odstřihnout). Pokračujeme
dílem 123 (díly slepíme pomocí podlepů 121P/L) a do celku umístíme podlahu. Následuje přední
kapota 124, dále díly 112, 221, 222P/L, 223P/L, 224P/L, 225P/L. Přepážkou 197 uzavřeme
kabinu a doplníme natvarovaným dílem střechy 198. Na něj umístíme poklop 199, 200. Exterier
kabiny je doplněn díly 95, 96, 97P/L, 214, 215, 216, 217 (pouze u řidiče), 109, 110, 111, 113,
114, 115, 118, 119P/L, 141, 218, 219, 220, 240, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232P/L,
233, 234.
Druhá variata kabiny s interierem je poněkud náročnější. Nejprve musíme kabinu „prosklít“ tenkou
čirou folií. Na dílu 123 musíme vystřihnout/vyříznout okna. Pomocí šablony zhotovíme čelní
a boční skla (jsou vcelku), která vlepíme mezi vnější a vnitřní díly kabiny. Do interieru kabiny
pak umístíme její vybavení, díly 122, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138P/L, 139,
140P/L, 141, 142, 143, 144P/L, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163. Díly,které jdou umístit na podlahu lepíme ještě před vlepením
podlahy, zbývající díly lepíme otevřenou kabinou a po dokončení uzavřeme kabinu přepážkou 197
a střešním dílem 198. Následně doplníme kabinu „exterierovými díly“.
Na rám za kabinou umístíme nosič rezervnívh kol, který se stavíme z dílů 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85,86, 194, 195, 196. Valníková nástavba je u tohoto typu zjednodušená. Základ tvoří
dva oddélníky 90a (je podlepen kartonem 0,3 mm) a 90b, které slepíme k sobě. Boční strany a
zadní stranu obdélníku polepíme profilovanými díly 91, 92. Na spodní stranu odélníku umístíme
příčníky 88 a zadní 89 – na něj přijdou podpěry 108. Pokračujeme předním čelem 93, 94, boxy
pro příslušenství 107. Pomocí úchytů 102 přilepíme na spodní stranu dva podélníky 87. Takto
zpracovanou plošinu valníku přilepíme na rám a doplníme díly 99, 100, 101. Na zadní příčník 89
umístíme koncová světla a reg. značku – díly 6z, 245P/L, 246.

O P L E N :

Vlastní oplenové zařízení se skládá ze dvou částí – nosná část je na korbě vozidla a přívěsu. Díly
oplenu mají samostatné číslování a jsou umístěny na dvou arších A7 + A8. Dále mají doplňující
díly řady -X- (specifikace viz přiložená tabulka).
Základ přívěsu tvoří rám z dílů 6, 7, 8, 14, 23, 38, 42. Další celek tvoří prstence, umístěné na
rámu. Postup jejich slepení ukazují nákresy A-B-C-D-E-F a jsou to díly 9, 10, 11, 15, 24 a dopl. díl X,
pokračují díly 12, 13. V zadní části pak lepíme díly 26P/L, 27, 28, 29 + X1. Horní nosnou část tvoří
základová deska z dílů 16, 17, 19, 25 a dále pak kolmé nosníky 18, které mají čep a lze je sklápět.
Na levém nosníku 18 jsou umístěny kladky z dílů 20, 21, 22. Podvozkovou část začneme listovými
pery 37, držáky 30, X3, osou kol z dílů X4 + X7. Kola sestavíme dle nákresu z dílů 1, 2, 3, 4, 5, 35.
Na osu kol nasadíme brzdové bubny z dílů 31, 32, 33, 34, 36, X2. Bubny osadíme dvojmontáží
kol a na osu umístíme vzduchové válečky 49, 50, 51, 52, 71 a doplníme vzduch. vedení X5. Osu s
koly přilepíme na pera pomocí trnů X8, X9 (viz nákres). Na nosník 38 umístíme vzduchojem – díly
39, 40, 41, dále pak podpěrnou nohu 53, 54, 55 (má čep, lze sklápět). Na zadní příčku 42 pak
umístíme zadní opěrnou nohu sestavenou z dílů 55, 56, 57 (také se sklápí – viz kresba). A opět
na tuto příčku ještě umístíme držáky zad. světel 43, 44P/L, světla 45, odrazové trojúhelníky 46 a
reg. značku 47. Na pravý brzdový váleček umístíme ruční brzdu z dílů X10, X11, X12 (viz kresba).
Centrální podélník 38 doplníme tačným okem X6.
Druhá část oplenového zařízení je umístěna na korbě soupravy PV3S. Profilované podložky 60
přilepíme na zákl. plochu korby 90, která je lemována profily 58, 59. Na tyto podložky umístíme
prstenec z dílů 61/2x, 62. Kolmý prstenec 62 nasílíme proužkem papíru (metoda lepení kola). Na
tento prstenec umístíme stejnou nosnou konstrukci jako na přívěsu. Je sestavena z dílů 16, 17, 18,
25. Na levé stojně jsou umístěny kladky, zařízení je fixováno kolíky X15. Naviják s příslušenstvím
je umístěn těsně za kabinou. Je umístěn na podložce 64 a sestavíme jej z dílů 65, 66, 67, 68,
69. Na podložce jsou též umístěny vodicí válečky lana z dílů 70 + X13. Celek doplníme ovládacími
pákami X14.

Na soupravu můžeme umístit náklad imitující např. klády, jen musíme sledovat váhu
nákladu, abychom soupravu moc nezatížili a nedošlo k deformaci modelu.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here